תמריצים לפי תמ"א 38:

* בנייה ללא עלויות מצד הדיירים.

* שיפוי מקסימלי עבור זכויות הבנייה.

* עליית ערך הנכס ב- 40%-30%.

* חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

* שיפוץ ושדרוג הבניין למצב חדש.

* תוספת בנייה, מעליות וחניות.