המומחים עונים

להלן רשימת שאלות ותשובות שכיחות בתחום:

ש. באיזה קריטריונים על הבניין לעמוד על מנת להיכנס להגדרת תמ"א 38?
ת. כל בניין שנבנה לפני שנת 1980, הווה אומר לא נהנה מסטנדרט מודרני של בנייה נגד רעידות אדמה זכאי לתמ"א 38 אלא אם מפקח בעירייה קבע אחרת.

ש. האם צריך הסכמה של 100% מבעלי הזכויות על מנת לבנות לפי תמ"א 38?
ת. היות ותמ"א 38 הוא מעין צו 8 נגד רעידות אדמה, נקבע בחוק שיש להתיר בנייה ושיפוץ לפי תמ"א 38 ע"פי החלטת בעלי הזכויות ברוב של 66% (כפוף לאישור המפקח על הבניינים המשותפים).

ש. האם בדיקת ההיתכנות של הפרויקט כרוכה בתשלום מצד בעלי הזכויות?
ת. בחברת "קריגר יסודות - תמ"א 38" אנו מספקים בדיקת התכנות לתמ"א 38 והצגת פוטנציאל בשיפוץ ובהרחבות הבניין בהתאם לתמ"א 38 ובכפוף להוראות העירייה ללא כל תשלום או התחייבות מצד בעלי הזכויות, כל הבדיקות בתוכניות הרלוונטיות הן על חשבון החברה.

ש. האם בעלי הזכויות מקבלים ערבויות כלשהן בגין הבנייה והשיפוץ בבניין?
ת. חברת "קריגר יסודות - תמ"א 38" מספקת ערבות ביצוע על פי חוק המכר החדש בגין כל פרויקט ופרויקט, כאשר גובה הערבות מכסה ומבטיח את בעלי הזכויות מפני נזק ממוני כלשהו, כמו כן אנו מנפקים פוליסות ביטוח משלימות לכל אירוע שעלול לקרות.

ש. אילו הטבות נגזרות לבעלי הזכויות מכוח תמ"א 38?
ת. תמ"א 38 מאפשרת הרחבת דירות קיימות, בניית ממדים חדשים ותוספת מרפסות חדשות, כמו כן תוספת חניות חדשות (כל זאת כפוף למגבלות העירייה וחוקי העזר המקומיים).

ש. האם חלים מיסים על בעלי הזכויות בגין תמ"א 38?
ת. באופן כללי תמ"א 38 פוטרת את בעלי הזכויות מכל מס שהוא, מס שבח, היטל השבחה ומס רכישה.
בכל מקרה מתחייבת חברת "קריגר יסודות - תמ"א 38" לשלם כל מס אשר חל על בעלי הזכויות.

ש. האם בעלי הזכויות מחויבים בתשלום כלשהו בגין תמ"א 38?
ת. אין תשלום כלשהו מצד בעלי הזכויות עבור השיפוץ והבנייה ע"פי תמ"א 38.
מתבצעת מעין עסקת קומבינציה אשר בה בעלי הזכויות מקבלים שיפוץ ובנייה ע"פ עקרונות תמ"א 38 בתמורה להעברת זכויות הבנייה בגג ליזם ללא כל תוספת תשלום.

 

ntt - בניית אתרים וניהול תוכן

כל הזכויות שמורות ©

BetaGroup - עיצוב אתרים